Met de MendriX Mobile app kunnen nu gemakkelijk retourzendingen worden geregistreerd. Dit gebeurt via barcode scanning en betreft zowel bekende als onbekende barcodes. Bekende barcodes van zendingen die eerder via MendriX gepland zijn en onbekende barcodes van zendingen die onbekend zijn in het systeem.

Wanneer een chauffeur een retourzending scant, wordt er automatisch een laadtaak in zijn of haar rit aangemaakt. Vervolgens wordt door het MendriX TMS ook een lostaak op het adres van de opdrachtgever aangemaakt, of -in het geval van een onbekende barcode- een lostaak bij de verzender. Deze functionaliteit maakt het mogelijk de chauffeur volledige vrijheid te geven om retourzendingen mee te nemen, waarbij geborgd wordt dat deze retouren geregistreerd worden in het MendriX TMS. Aan de retouren kan vervolgens weer een tarief worden gekoppeld.

Download MendriX Brochures

Meer weten over MendriX? Vul je naam + email in en download direct onze brochures.

Dank je wel! Je kan nu de brochures downloaden