Release MendriX TMS 2023.2

Inzetbaarheidsplanning staat centraal

Bekijk alle releases

Release MendriX TMS 2023.2

22 januari 2024

Welkom bij de nieuwste versie van MendriX TMS!

Deze release zit opnieuw boordevol oplossingen die specifiek zijn ontworpen om de uitdagingen aan te pakken waarmee jij, als wegvervoerder, dagelijks wordt geconfronteerd. We hebben belangrijke verbeteringen doorgevoerd op verschillende gebieden.
Centraal in deze versie van MendriX TMS staat Inzetbaarheidsplanning, waarmee we de gebruiker nog beter ondersteunen tijdens de ritplanning. We houden in deze versie rekening met de beschikbaarheid van chauffeurs, voertuigen en materiaal. Nieuwe roosterfunctionaliteiten en een onderhoudsagenda voor voertuigen en materiaal zorgen voor een meer betrouwbare planning. Daarnaast voorkomen we in deze release dat chauffeurs en middelen dubbel gepland worden.

Inzetbaarheid wordt nu ook beter getoetst aan plankenmerken, zoals de vereiste inzet van een koelinstallatie of laadklep. Planners worden voortijdig geïnformeerd om foutieve planbeslissingen te minimaliseren. Het grafisch planbord is aangepast, waardoor planners beter kunnen filteren op beschikbare middelen.

Om beter inzicht te geven in de overuren van chauffeurs, tonen we voortaan de gewerkte uren ten opzichte van de contracturen in het rittenoverzicht. Nieuwe taakiconen, status- en achtergrondkleuren maken informatie nog duidelijker zichtbaar.
Verbeteringen zijn aangebracht in de mogelijkheden om ritten via de kaart te volgen. Daarnaast bieden we nu de mogelijkheid om automatisch te communiceren met ontvangers bij afspraakwijzigingen. Het afdrukken van printbundels is geïntegreerd voor een efficiëntere werkwijze van planners. Dit geldt ook voor het splitsen van trajecten, wat nu in een handomdraai kan worden gedaan door diverse splitsingsmogelijkheden.

Tot slot hebben we wijzigingen aangebracht in Custom Link, waardoor alle commando’s nu ook via SOAP beschikbaar zijn. We zijn ook gestart met het ondersteunen van integraties op basis van een moderne REST API.

Lees snel verder om meer te weten te komen over de verschillende verbeteringen die MendriX TMS 2023.2 met zich meebrengt.

Carvin Werners
Product Owner

Nieuwe functionaliteiten voor optimaal plannen in MendriX TMS

In deze release introduceren we nieuwe functionaliteit die jou als gebruiker nog beter ondersteunt bij het plannen van ritten. Voortaan houden we nauwlettend de beschikbaarheid en inzetbaarheid van mens en materiaal in de gaten, met als doel te voorkomen dat middelen gepland worden op momenten dat dit niet mogelijk of wenselijk is. We treden proactief op door je te waarschuwen voordat er problemen ontstaan. Mocht er toch iets misgaan, is het belangrijk dat jij als gebruiker goed geïnformeerd wordt, zodat eventuele fouten kunnen worden hersteld.

Al deze nieuwe functionaliteiten zijn samengevoegd in onze module ‘Inzetbaarheidsplanning’. En het beste nieuws is dat deze module zonder extra kosten beschikbaar is voor MendriX Premium gebruikers!

Lees snel verder om de voordelen te ontdekken en optimaliseer jouw planning vandaag nog.

Onbeschikbaarheid van voertuigen en materiaal

Om de onbeschikbaarheid van voertuigen en materiaal beter te beoordelen, is het noodzakelijk dat deze informatie wordt vastgelegd. Vanaf nu is er een agenda waarmee voertuigen en materiaal als onbeschikbaar kunnen worden geregistreerd. Deze agenda is toegankelijk via zowel het materiaaldetailvenster als het grafisch planbord. Deze laatste functionaliteit zorgt ervoor dat een planner het rittenoverzicht niet hoeft te verlaten om onbeschikbaarheid vast te leggen.

Wisselende dienstroosters voor chauffeurs

Voor chauffeurs kon al worden vastgelegd op welke dagen er wel of niet gewerkt wordt. Echter, de vastgestelde werkdagen waren elke week hetzelfde, waardoor het onmogelijk was om wisselingen in dienstbetrekking te registreren, bijvoorbeeld chauffeurs die om de week een dag vrij zijn. Met de introductie van wisselende dienstroosters is dit nu wel mogelijk. Je kunt nu de standaard werkdagen configureren, en via een aparte invoer kunnen afwijkingen worden aangegeven voor specifieke weken. MendriX TMS toont nu ook een preview van hoe de weken voor de chauffeur eruit komen te zien, inclusief eventuele onbeschikbare momenten die via Verlof en Onbeschikbaarheid zijn opgegeven. Deze informatie wordt ook gebruikt tijdens de ritplanning om de beschikbaarheid van chauffeurs te bepalen.

Inzicht in (on)beschikbaarheid en inzetbaarheid tijdens het plannen

Tijdens het plannen van chauffeurs, voertuigen en materiaal worden vanaf nu verschillende eigenschappen gecontroleerd:

  1. Dubbele planning: Wordt de chauffeur, het voertuig of het materiaal al gepland voor een andere rit gedurende dezelfde tijd? In dat geval krijgt de planner een waarschuwing of wordt de chauffeur, het voertuig of materiaal niet weergegeven.
  2. Onbeschikbaarheid: Is de chauffeur, het voertuig of materiaal niet beschikbaar op het gewenste moment? De planner ontvangt dan een waarschuwing of de chauffeur, het voertuig of materiaal wordt niet getoond. Bij chauffeurs kan dit bijvoorbeeld gaan om privé-afspraken of niet-werkbare dagen, terwijl het bij voertuigen en materiaal om onderhoudsmomenten kan gaan.
  3. Inzetbaarheid en planvereisten: De diverse werkzaamheden in de rit kunnen bepaalde kenmerken vereisen van de in te zetten chauffeurs of middelen, zoals een koelinstallatie of ADR-uitrusting. Wanneer dit het geval is, wordt de inzetbaarheid getoetst, ontvangt de planner een waarschuwing en worden, indien mogelijk, niet-passende chauffeurs of middelen verborgen. Ontdek hoe deze controles het plannen efficiënter maken!

Inzicht in ontstane planproblemen

Mochten er alsnog problemen zijn ontstaan door een foute keuze of een automatische planregel die geen rekening heeft gehouden met eventuele planbeperkingen, zal MendriX de planners op diverse manieren laten weten dat er planproblemen zijn die hun aandacht verdienen.

Houd rekening met werkbelasting en welzijn van chauffeurs dankzij live inzicht in overuren

Hoewel extra inkomsten door overuren voor chauffeurs belangrijk zijn, moet een gezonde balans tussen werk en privé centraal staan. Inzicht in gewerkte uren versus contracturen tijdens de ritplanning is cruciaal. Het stelt planners in staat een optimale werkverdeling te realiseren en bij dreigende excessen tijdig in te grijpen. Ontdek hoe doordachte ritplanning niet alleen efficiëntie bevordert, maar ook het welzijn en werkgeluk van chauffeurs optimaliseert.

Prettiger werken dankzij verbeterde kleuren en iconen op het rittenoverzicht

Het MendriX TMS rittenoverzicht is het meest gebruikte en dagelijks geraadpleegde scherm door vele planners. Onze focus ligt op het creëren van een aangename gebruikerservaring voor deze brede groep gebruikers. Naar aanleiding van diverse suggesties ter verbetering hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd om de werking van de data op dit overzicht aanzienlijk te optimaliseren. Zowel de kleuren van het grafisch planbord als de taakstatuskleuren hebben een make-over gekregen. Bovendien hebben we nieuwe iconen geïntroduceerd, gebaseerd op waardevolle feedback van klanten via het ideeënportaal. Ontdek zelf hoe deze verbeteringen de bruikbaarheid van het rittenoverzicht naar een nieuw niveau tillen.

Optimaliseer orderbeheer: vereenvoudig het opsplitsen van complexe orders

Orders van opdrachtgevers die niet in één keer uitgevoerd kunnen worden? Het opsplitsen van dergelijke orders in meerdere laad- of losfasen was voorheen een tijdrovende klus. Vanaf nu is het eenvoudig om trajecten te splitsen, waardoor de initiële opdracht aangepast kan worden naar twee of meer kleinere trajecten.

We bieden gebruikers verschillende opties om dit proces te vergemakkelijken in één nieuwe functionaliteit. Zo kan van tevoren bepaald worden hoeveel goederen maximaal per traject aanwezig mogen zijn. MendriX TMS genereert vervolgens automatisch de benodigde taken en wijst de goederen toe aan de juiste taak.

Daarnaast bestaat de optie om zelf de gewenste taken te bepalen en vervolgens de goederen over deze taken te distribueren. Ontdek hoe deze nieuwe functionaliteit het beheren van complexe orders vereenvoudigt en de efficiëntie van het proces verbetert.

Nieuwe dimensies van ritmonitoring in één overzicht

Het monitoren van lopende ritten via de kaart was reeds mogelijk in MendriX TMS. Met diverse statussen bieden we gebruikers in één oogopslag inzicht in de belangrijkste voortgangsindicatoren, zoals vertraging voor de volgende stop of voltooide rit onderweg naar de eindlocatie. Recentelijk hebben we een nieuwe status toegevoegd, waardoor nu ook zichtbaar is of een stop op dat moment wordt uitgevoerd. Planners hebben nu de vrijheid om te kiezen welke statussen ze willen weergeven. Zo kan de aandacht bijvoorbeeld gericht worden op ritten met problemen. Ontdek hoe deze nieuwe statusfunctionaliteit het monitoren van lopende ritten nog flexibeler en doelgerichter maakt.

Ontdek de verbeterde communicatie voor een soepele last-mile ervaring

MendriX TMS biedt een uitstekende last-mile ervaring. Ontvangers worden bediend via een flexibele track & trace pagina die cruciale informatie deelt en de ontvanger de mogelijkheid geeft invloed uit te oefenen op de levering. Dit omvat bijvoorbeeld het achterlaten van een bericht voor de chauffeur of het creëren/wijzigen van een leverafspraak. Naast handmatige aanpassingen is het nu ook mogelijk om een afspraakvoorstel van een planner goed te keuren. Om effectieve communicatie met de ontvanger te waarborgen, is het nu bovendien mogelijk automatische meldingen te versturen via e-mail of SMS zodra een afspraakstatus wordt gewijzigd. Ontdek hoe deze nieuwe communicatiefunctie ervoor zorgt dat de ontvanger altijd op de hoogte is, waardoor een positieve klantbeleving gegarandeerd blijft.

Efficiëntie in één klik dankzij de nieuwe printbundel functie

In dit digitale tijdperk stimuleren we uiteraard papierloos werken. Informatie bereikt de ontvanger sneller, wijzigingen worden vlotter gecommuniceerd, en het is ook nog eens milieuvriendelijker. Desondanks is het soms onvermijdelijk dat papieren documentatie nodig is bij transport, zoals vrachtbrieven, CMR’s of laadlijsten, bijvoorbeeld als backup voor technische ongemakken. In dergelijke gevallen kunnen meerdere documenten per rit nodig zijn, wat voor planners betekende dat er meerdere handelingen vereist waren voordat alles was afgedrukt.

Voor een efficiëntere aanpak is het nu mogelijk in MendriX TMS bundels te printen. Configureer eenvoudig vooraf welke rapporten in welke volgorde per rit afgedrukt moeten worden.

Vervolgens is het slechts een kwestie van de ritten selecteren en met één druk op de knop de bundels afdrukken. Ontdek hoe deze nieuwe functie het printproces vereenvoudigt en tijd bespaart voor planners.

 

Ontgrendel de kracht van MendriX TMS met nieuwe API-verbeteringen

MendriX TMS biedt diverse oplossingen die data delen met elkaar via nauwe integraties. Echter willen we je niet opsluiten in onze oplossing, en daarom is de mogelijkheid om te integreren met MendriX TMS van essentieel belang. Hierdoor kunnen wij ons richten op algemene vraagstukken voor het wegtransport, terwijl andere partijen en hun oplossingen complementair waarde kunnen toevoegen met hun eigen producten. In deze release hebben we weer enkele mooie stappen gezet om de integreerbaarheid van MendriX te verbeteren.

Een waardevolle toevoeging is dat je nu Custom Link via SOAP klantoverstijgend kunt koppelen. Hiermee heb je toegang tot dezelfde commando’s als bij Custom Link via de socket, maar dan via SOAP. Dit systeem werkt op basis van de nieuwe API tokens, die uitgegeven kunnen worden via MendriX TMS.
Bovendien introduceren we met trots een nieuwe REST API naast Custom Link. Momenteel heeft deze API alleen toegang tot de MendriX dossiers, maar we zullen deze API in de komende releases verder uitbreiden en beschikbaar stellen. Ontdek hoe deze verbeteringen de integratiemogelijkheden van MendriX TMS vergroten en maak gebruik van de nieuwe functionaliteiten.

Exporteer ritdata naar BigMile voor een moeiteloze CO²-rapportage

Steeds meer wegvervoerders worden geconfronteerd met uitdagingen met betrekking tot de druk om CO²-uitstoot te verminderen. Dit omvat ook het rapporteren van hun CO²-voetafdruk. Of het nu komt doordat ze zelf onder de bedrijven vallen die rapportageplichtig zijn, of omdat hun opdrachtgevers dit zijn en deze informatie bij hun onderaannemers opvragen.

BigMile heeft uitgebreide ervaring in het berekenen van de CO²-voetafdruk voor diverse transportmodaliteiten. Nu kun je profiteren van deze expertise door eenvoudigweg data uit MendriX TMS te exporteren. Om dit nauwkeurig te kunnen doen, is het van essentieel belang dat de benodigde data op een specifieke manier wordt aangeleverd, in overeenstemming met de berekeningsnormen van de ISO-norm 14083.

In MendriX TMS is nu een nieuwe data-exportfunctie beschikbaar die de gewenste ritdata gereed maakt voor verdere analyse in BigMile. Ontdek hoe deze naadloze integratie jou kan ondersteunen bij het beheer en de rapportage van jouw CO²-uitstoot.

MendriX TMS 2024.1

Wat kun je verwachten van 2024.1, de volgende release van MendriX TMS? Klik hier voor een preview.

MendriX in je mailbox?

Blijf op de hoogte!

Download MendriX Brochures

Meer weten over MendriX? Vul je naam + email in en download direct onze brochures.

Dank je wel! Je kan nu de brochures downloaden