In één oogopslag op de kaart zien of jouw ritten op tijd rijden

Om de planners te ondersteunen zijn de ritmonitoring tools uitgebreid in MendriX TMS waardoor je in één oogopslag kan beoordelen of een rit op tijd rijdt. Op de kaart in MendriX TMS waarop de live voertuigposities getoond worden zie je een on-time status. Elk voertuig wat bezig is met een rit kan op deze manier voorzien worden van informatie waarmee de huidige ritstatus visueel op de kaart getoond wordt.

Middels ritmonitoring houdt een planner zicht op het nakomen van de gemaakte planafspraken. Dit is nodig omdat een vervoerder in de praktijk altijd te maken heeft met uitzonderingen onderweg. Een chauffeur komt vrijwel nooit exact op het geplande aankomstmoment aan. Daarnaast kan het laden of lossen langer of kort duren dan gepland. Dit zijn enkele voorbeelden van variabelen die impact hebben op het vervolg van de rit. Het hebben van tools, waaronder nu deze grafische optie, waarmee een planner snel geïnformeerd raak over de voortgang is dus dan ook erg waardevol.

Om de planners te ondersteunen zijn de ritmonitoring tools uitgebreid in MendriX TMS zodat het mogelijk is geworden om in één oogopslag te beoordelen of een rit op tijd rijdt. Dit betekent dat de kaart in MendriX TMS waarop de live voertuigposities getoond worden, uitgebreid is met een on-time status. Elk voertuig wat bezig is met een rit kan op deze manier voorzien worden van informatie waarmee de huidige ritstatus visueel op de kaart getoond wordt.

Verlaag je emballagekosten door ruilverhouding en afschrijving

Ladingdragers zijn er in allerlei soorten en maten en hebben ieder hun eigen waarde. Als vervoerder gaan er enorm veel door je handen, moet je ze opslaan, vervoeren, raak je ze kwijt, gaan ze stuk en moet je er uiteindelijk voor betalen.

De kosten van een juiste, tijdige, transparante en zoveel mogelijk geautomatiseerde emballage-administratie verdienen zich snel terug wanneer je deze afzet tegen het (waarde)risico van de verwerkte emballage. MendriX beseft dat een sluitende emballage-administratie ervoor zorgt dat deze blootstelling zo beperkt mogelijk blijft. De risico’s kunnen op diverse plekken in het emballage registratieproces vermeden worden. Zo is het mogelijk dat een chauffeur nooit meer pallets mee retour neemt dan er tijdens het lossen afgegeven worden. Op deze manier kan er nooit een extra verplichting richting de andere partij ontstaan en stuur je tegelijkertijd op volledige palletruil.

Verminder je emballagehandelingen bij de chauffeur

Bij binnenkomst op depot kan de emballage geregistreerd worden via de Cross Dock app en direct gekoppeld worden aan de zending. Zodra de zending later in het proces gelost wordt bij de ontvanger zal de gekoppelde emballage automatisch als gelost geregistreerd worden.

Een vervoerder kiest voor emballageregistratie bij binnenkomst op depot wanneer deze registratie niet mogelijk is tijdens het laden. Dit speelt bijvoorbeeld zodra zendingen in volle trailers gecollecteerd worden en een chauffeur de trailer koppelt en naar depot rijdt.
De positie van een vervoerder binnen een logistieke keten bepaald op welke manier hij met emballage te maken krijgt. Of dit nou gedurende de pick-up, bij binnenkomst op depot of tijdens de last-mile en aflevering plaatsvindt, MendriX ondersteunt emballageregistratie op alle plekken binnen de keten.

Multi-depot planning nu ook extra beveiligd

Binnen MendriX kan er gewerkt worden met depots. Dit zijn veelal fysieke locaties welke als hub dienen waar goederen binnenkomen, overstaan en uiteindelijk weer vertrekken. Vervoerders kunnen één of meerdere depots gebruiken als knooppunt binnen het netwerk waarbinnen zij hun opdrachtgevers bedienen.

Sommige vervoerders regelen de aankomst- en vertrekplanning decentraal. Elk depot is hier dan zelf verantwoordelijk voor. Het is mogelijk om MendriX TMS voor planners zo in te richten dat zij alleen toegang hebben tot specifieke depots. Zo kunnen zij de planning voor deze depots uitvoeren zonder toegang te hebben tot andere depots. Deze functionaliteit is ook te combineren met bijvoorbeeld PTV Route Optimiser SmarTour zodat ook planningen in het APS op dezelfde manier te scheiden zijn.

Ritplanning naar Transics boordcomputer

MendriX werkt graag samen en heeft daarom integraties met diverse externe boordcomputers. Één van deze boordcomputers is de Transics boordcomputer. MendriX heeft deze koppeling verder uitgebreid zodat nu niet alleen afzonderlijke taken maar hele ritten inclusief taken worden verstuurd naar de boordcomputer.

Vragenpaden met Data2Track

Sinds enige tijd bestaat er een koppeling tussen MendriX TMS en de app van Data2Track. Met deze koppeling kan de planner via MendriX TMS de ritten plannen en deze vervolgens beschikbaar maken op de Data2Track app. De chauffeur kan de rit uitvoeren en de gekoppelde taken afronden. Afrondgegevens worden automatisch verwerkt in MendriX TMS.

De koppeling is verder uitgebreid zodat door de chauffeur gemaakte opmerkingen en foto’s en de door de ontvanger gezette handtekening, na het afronden van een taak direct zichtbaar zijn in MendriX TMS. Ook de geregistreerde wachttijd tijdens zowel het laden aks het lossen wordt na afronding van de taak verwerkt. Ditzelfde geldt voor emballagetransacties die geregistreerd worden in de Data2Track app.
Een chauffeur heeft ook de mogelijkheid om direct vanuit de app het meegenomen materiaal te bevestigen. Hierbij worden opleggers en pompwagens ondersteund. De chauffeur heeft tijdens aanvang van de rit de mogelijkheid om de oplegger te bevestigen en door te geven welke pompwagen meegenomen wordt. In MendriX TMS is dit direct zichtbaar op de rit.
Ook wordt het traject van een zending getoond aan een chauffeur. Hierdoor kan een chauffeur de herkomst van een zending bij een losopdracht en de bestemming bij een laadopdracht inzien.

MendriX ondersteunt nieuwe shipping API van GLS

Soms worden zendingen uitbesteed aan een externe vervoerder. MendriX heeft standaard koppelingen met diverse pakketvervoerders waaronder GLS, DPD, UPS en DHL. Dankzij deze koppelingen plant de planner de uitbesteding van zendingen via het TMS zelf en kan de planner op de bekende manieren labels uitprinten. Ook statusupdates worden automatisch verwerkt en kunnen via gebeurtenissen de betrokken partijen tijdig geïnformeerd worden.

De koppeling met GLS is aangepast zodat deze voortaan gebruik maakt van de nieuwe GLS shipping API. Dankzij deze aanpassingen wordt er op een moderne manier gecommuniceerd met GLS voor het aanbieden van zendingen. Een grote verbetering hierin is dat MendriX TMS voortaan alle barcodes op een order zal onthouden. Wanneer een zending opnieuw aangemeld wordt doordat er bijvoorbeeld iets wijzigt op de order, krijgt de zending een nieuwe barcode. Het zou kunnen voorkomen dat er al een label op de zending zit met de oude barcode. MendriX is in staat om statusupdates voor de oude barcode alsnog op de juiste zending te verwerken.

Veilig zendingen uitbesteden aan DPD

Veiligheid krijgt een steeds betere plek op onze eigen agenda en die van onze partners. Er wordt dus steeds meer prioriteit gegeven aan het beveiligen van de communicatie tussen diverse partijen.
De DPD-koppeling waarmee zendingen aangemeld kunnen worden bij DPD gebruikt voortaan de veiligere verbinding via sFTP.

Verbeterde datakwaliteit dankzij adresvalidatie

Datakwaliteit is en wordt steeds belangrijker. Het hebben van geldige adressen is niet alleen belangrijk voor de planning en de daadwerkelijke aflevering van goederen, maar ook voor het kunnen prijzen van de bovenliggende order. Steeds betere tools voor het beheren van adressen is essentieel. MendriX is van mening dat het sturen op uitzonderingen ervoor zorgt dat een planner aandacht geeft aan hetgeen wat aandacht verdient.

Daarom hebben we wat betreft de geldigheid van adressen een extra validatie toegevoegd op het gebruikte postcode formaat. Dit formaat is voor de hele wereld vastgelegd binnen MendriX TMS. Op het moment dat een postcode niet voldoet aan het gestelde formaat voor dat land zal dit getoond worden in de order en diverse overzichten. Op deze manier kan een planner aandacht geven aan deze taken binnen een order.

Piketplanner informeren via SMS

Sommige transportdiensten kunnen buiten werktijden aangemeld worden en verdienen direct de aandacht van een planner. Vanaf nu is het in MendriX mogelijk om een gebeurtenis in te richten waarbij gecontroleerd wordt of het invoermoment van de order buiten de reguliere werktijden valt. Hierbij wordt rekening gehouden met feestdagen en er kan gefilterd worden op specifieke verkoopproducten. De gebeurtenis waarschuwt bijvoorbeeld uw planners via SMS op een vast nummer van de piket telefoon. Uiteraard kan deze gebeurtenis ook bijvoorbeeld e-mails versturen of bepaalde andere systemen updaten met een HTTPPost bericht.

Importeren van orders via Excel (XLSX) vernieuwd

Het importeren van orders in MendriX TMS via Excelbestanden kan voortaan ook overweg met bestanden van het type XLSX. In World Link was het al mogelijk om dit modernere Excelformaat in te lezen. Behalve de handmatige import kan ook de automatische Excelimport voortaan overweg met XLSX-bestanden. XLS-bestanden blijven op beide plekken ook gewoon ondersteund.

Herhalende orders en ritten met iedere denkbare frequentie instelbaar

Om de orderinvoer te vereenvoudigen is het mogelijk om repeterende orders en ritten vast te leggen in een sjabloon. Dit sjabloon kan voorzien worden van een herhaalpatroon zodat de vaste opdrachten constant op het juiste moment terug te vinden zijn in de planning. MendriX TMS ondersteund hierin wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse herhaling. Om nog beter aansluiting te vinden bij de verschillende behoeften is de maandelijkse herhaling uitgebreid met de mogelijkheid om specifieke dagen in de maand te kunnen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerste donderdag van de maand.

Verkoop de juiste dienst met gewichtsbeperkingen

Sommige diensten kunnen alleen succesvol uitgevoerd worden als de te vervoeren goederen binnen vastgestelde gewichtsnormen vallen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo zijn bepaalde diensten direct gekoppeld aan het voertuig waarmee dit uitgevoerd wordt. Ook kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met de ARBO-wet. Deze schrijft namelijk voor dat een werknemer niet meer dan 23 kilo mag tillen.

Door gebruik te maken van gewichtsvalidatie tijdens orderinvoer in World Link, voorkom je dat er binnen een af te nemen dienst, goederen vervoerd worden die qua gewicht niet toegestaan zijn. Door dit tijdens de orderinvoer al te valideren voorkomt men problemen later in het proces. Een opdrachtgever heeft op dat moment nog invloed op het invoerproces en kan voor een service kiezen die beter past bij de te vervoeren goederen. Ieder verkoopproduct in MendriX TMS wat gebruikt wordt in World Link is te voorzien van de validatie-instellingen.

Orderinvoer voor ADR en Temperatuur gecontroleerde goederen

Een goede orderinvoer en correcte prijsberekening ontzorgt zowel de opdrachtgever als de vervoerder. Via World Link heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om zelf orders aan te maken. Sommige diensten vereisen extra aandacht van de vervoerder en kosten extra geld voorde opdrachtgever. Denk hierbij aan zendingen welke ADR bevatten. Deze zendingen moeten voorzien zijn van extra informatie zodat de vervoerder de opdracht uit kan voeren zonder geldende wet- en regelgeving te overtreden. Ditzelfde geldt ook voor zendingen waarbij de omgevingstemperatuur gereguleerd moet worden tijdens het transport. Hierbij is het van belang dat de zending onder geconditioneerde voorwaarden door de keten beweegt.

Via collikenmerken is het mogelijk om een MendriX verkoopproduct zo in te richten dat bepaalde collikenmerken ondersteund zijn.

Deze kunnen dan door de opdrachtgever in World Link gekozen worden tijdens de orderinvoer.
MendriX TMS zal vervolgens de juiste plan-kenmerken inschakelen en de planner voorzien van de juiste informatie tijdens het plannen. Uiteraard is automatisch tariferen op deze kenmerken mogelijk.
De volgende collikenmerken zijn op dit moment beschikbaar in MendriX.
1. Zending mag niet bij buren geleverd worden
2. Ontvanger moet ouder dan 18 jaar oud zijn om zending in ontvangst te nemen
3. Confidentiële zending
4. ADR zending
5. Zending moet geconditioneerd vervoerd worden

  • a. Koel
  • b. Vries
  • c. Droog
  • d. Diepgevroren

Tarieven wijzigen met instelbare afronding

Veel vervoerders veranderen geregeld hun tarieven, bijvoorbeeld omdat ze hun prijzen indexeren of nieuwe prijsafspraken maken. Het kan ook zijn dat tarieven verhoogd worden door macro-economische redenen. Dergelijke tariefswijzigingen worden in MendriX in bulk uitgevoerd. Doordat tarieven procentueel verhoogd of verlaagd worden kan het voorkomen dat er tarieven met ongewenste decimale plaatsen ontstaan. Het is voortaan mogelijk om tijdens het configureren van de tariefswijziging de toe te passen afronding mee te nemen. De vervoerder bepaald op deze manier zelf hoeveel decimale plaatsen toegestaan zijn in het tarief.

Download MendriX Brochures

Meer weten over MendriX? Vul je naam + email in en download direct onze brochures.

Dank je wel! Je kan nu de brochures downloaden