Organiseer het transport van en de distributie vanuit depots_alt