MendriX

Planningssoftware transport | MendriX

Automatische afstandsberekening

Altijd direct inzicht in het juiste aantal kilometers, zonder fouten.

Zicht op de kilometers

Als je veel op de weg zit, weet je ongeveer hoeveel kilometer het is icoon afstandvanaf de zaak naar Groningen en hoelang je daarover doet. Maar hoe zit dat met de iets minder bekende plaatsen waar je zendingen af moet leveren? En als je op één dag iets moet afleveren in Arnhem en in de regio Amsterdam, is dat dan te realiseren met één voertuig? En wat is de snelste route?

MendriX TMS berekent automatisch de afstanden, op basis van het ingevoerde adres, in binnen- en buitenland. Zo weet u dus aan de hand van deze afstandsberekening direct welke prijsafspraken u kunt maken of hoeveel kilometers u in rekening kunt brengen en dat scheelt tijd!


Onmisbaar bij veel distributie

Het hele land doorkruisen om zoveel mogelijk zendingen op tijd af te leveren, zorgt vaak voor gepuzzel in de planning. MendriX maakt het u makkelijk. Zéker als u rijdt op kilometerbasis en zonder vooraf afgesproken tarieven, is het in kaart hebben van de hoeveelheid te rijden kilometers onmisbaar.

contact

MendriX
Bisonspoor 8006 (Toren Athens)
3605 LW Maarssen
T 0346 - 290 700