Het is essentieel dat MendriX TMS-gebruikers moeiteloos met het systeem kunnen werken. Dit impliceert een heldere User Interface, waarbij gebruikers zonder extra uitleg begrijpen wat bedoeld wordt.

Mede naar aanleiding van wensen van onze klanten hebben wij onlangs in de MendriX TMS 2023.2 beta versie voorzien nieuwe functionaliteiten waarmee je nu nog beter kunt plannen op basis van de werkelijke beschikbaarheid en inzetbaarheid van mens, voertuig, en materiaal. Deze features bieden planners meer inzicht tijdens het planningsproces en waarschuwen wanneer er keuzes dreigen te worden gemaakt die kunnen leiden tot problematische planningen. We streven ernaar MendriX TMS 2023.2 binnen enkele weken stabiel uit te rollen.

Daarnaast geeft het vernieuwde grafische planbord inzicht in de gewerkte uren van chauffeurs, waardoor effectiever gestuurd kan worden op contracturen en overuren van het rijdend personeel.

Zo verbeteren wij momenteel de statuskleuren en iconen die gebruikt worden op het Rittenoverzicht. Via het MendriX Ideeënportaal hebben we onze klanten gevraagd te stemmen op voorstellen voor de nieuwe laad- en los iconen.

 

Tegelijkertijd werken we aan een nieuw project dat specifiek bedoeld is om wegvervoerders te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. In het bijzonder bij het koppelen en ontkoppelen van trailers. We hebben met diverse klanten gesproken om nog beter inzicht te krijgen in de gezochte generieke waarde. Tot dusver hebben we concrete cases geïdentificeerd met als doel dat:

  1. De planner ritten kan plannen waarbij trailers gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden.
  2. Je inzicht hebt in de trailerstatus tijdens het plannen en monitoren.
  3. Je een goed (grafisch) overzicht hebt van de trailerplanning.
  4. Chauffeurs de mogelijkheid hebben om geplande koppel- en ontkoppelacties te registreren.

Met trailerstatus bedoelen we waar de trailer zich bevindt, of deze gekoppeld is aan een voertuig en of de trailer tijdens het plannen al ladingen bevat. We treffen voorbereidingen om beter inzicht in de kosten te geven, rekening houdend met voor- en na-trajecten over verschillende trailers.

Er zit een experimentele functionaliteit in MendriX TMS 2023.2 waarmee koppel- en ontkoppeltaken in een rit kunnen worden aangemaakt. We kunnen strategische af- en aankoppellocaties toevoegen via het adresboek, en zendingen worden zo nauwkeurig mogelijk gekoppeld aan de juiste trailer op basis van de locatie in de rit. Deze mogelijkheden zullen we gebruiken om te valideren en vervolggesprekken met jullie te voeren.

Als jij ook te maken hebt met dergelijke af- en aankoppelvraagstukken en je graag jouw visie wilt delen, nodigen ik je van harte uit om contact met mij op te nemen: c.werners@mendrix.nl. Onze deur staat open en we waarderen elke input die we ontvangen, omdat dit bijdraagt aan een betere functionaliteit voor onze klanten!

Carvin Werners,
Product owner

Download MendriX Brochures

Meer weten over MendriX? Vul je naam + email in en download direct onze brochures.

Dank je wel! Je kan nu de brochures downloaden