Graag informeren wij u over de nieuwste ontwikkelingen in MendriX TMS. Bij MendriX blijven we continu doorontwikkelen aan innovaties en breiden wij onze software voortdurend verder uit met nieuwe functionaliteiten die zijn afgestemd op de wensen van onze klanten.

Nieuw in TMS
Venstertijd gebaseerd op rijtijd automatisch bepaald tijdens orderinvoer

Middels venstertijden laat een vervoerder haar opdrachtgever vooruit weten wanneer er geladen of gelost gaat worden. Het is dus van belang dat deze venstertijden zo dicht mogelijk bij de waarheid komen te liggen. De betrouwbaarheid van een vervoerder wordt voor een groot deel bepaald aan de hand van het communiceren en nakomen van gemaakte afspraken.

Venstertijden zijn extra uitdagend zodra er rekening moet worden gehouden met meerdere variabelen. Denk bijvoorbeeld aan venstertijden horende bij een spoedrit. Deze kostbare service kenmerkt zich door het ad hoc karakter waarbij venstertijden een hogere nauwkeurigheid behoeven. Er kan extra waarde toegevoegd worden als de opdrachtgever en overige belanghebbenden gedurende orderinvoer al precies weten waar men aan toe is.

De uitbreiding die MendriX gedaan heeft binnen de relatieve tijdsvensters geven de vervoerder de mogelijkheid om voor zowel laden als lossen venstertijden met marges te configureren ten opzichte van het invoermoment. Voor het lostijdsvenster is hier de extra functionaliteit aan toegevoegd waarbij venstertijden bepaald kunnen worden aan de hand van de rijtijd van laad- naar losadres, aangevuld met een marge. Deze venstertijden worden voor de opdrachtgever direct tijdens orderinvoer inzichtelijk gemaakt. Voordat de opdrachtgever de order heeft verzonden, is al duidelijk aan welke venstertijden de vervoerder zich gecommitteerd heeft.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Complete palletadministratie en bijhorende financiële afhandeling

Een sluitende palletadministratie nastreven is van essentieel belang voor elke vervoerder die met europallets of overige emballagesoorten (met statiegeld) te maken heeft. Door gebruik te maken van de Module Emballageregistratie is dat binnen MendriX al mogelijk. Er zijn steeds meer vervoerders die het in behandeling nemen van emballage willen belasten. Dit kan om diverse redenen zijn, waarbij afschrijving van emballage een significante is.

De recente toevoegingen in het TMS geven de mogelijkheid om toeslagen in rekening te brengen voor het in behandeling nemen van emballage. Dankzij slimme filters op de verkoopartikelen kan de vervoerder specifieke transacties in rekening brengen. Zo kan het zijn dat een vergoeding voor geloste europallets in rekening moet worden gebracht in de vorm van een handling fee.

MendriX TMS geeft voortaan ook de mogelijkheid om een emballage-ruilverhouding in te stellen. Een ruilverhouding gebruikt men om gemaakte afspraken met opdrachtgevers betreffende het ruilen van emballage vast te leggen in het TMS. Standaard is de toegepaste ruilverhouding 1-op-1, wat betekent dat voor elke in ontvangst genomen pallet er ook een pallet teruggegeven moet worden.

Ook geeft MendriX TMS je de mogelijkheid om het nieuwe verkoopartikeltype ‘EMB’ te gebruiken. Dit artikeltype kan De ruilverhouding is percentagegewijs in te stellen en stelt de vervoerder in staat om voor elk emballagedeel dat in ontvangst genomen wordt, 90% te registreren op de balans van de opdrachtgever als zijnde tegoed. Met deze instelling wordt per geruilde europallet voor de opdrachtgever 0,9 pallet bijgeschreven op het saldo. Per 10 geruilde europallets krijgt de opdrachtgever er dus 9 terug. 1 Pallet verdwijnt in dit voorbeeld als zijnde afschrijving.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Adresboek met openingstijden ter ondersteuning van succesvolle leveringen

Om afspraken met verzenders en ontvangers na te komen is het hebben van een betrouwbare planning van essentieel belang. De vervoerder wil dat haar planningsafdeling over voldoende informatie beschikt om een ritplanning te kunnen maken en te communiceren waarmee chauffeurs op pad gaan, zonder dat ze voor een dichte deur komen te staan.

Per adres in MendriX TMS is het voortaan mogelijk om de openingstijden te beheren. MendriX geeft de vervoerder de mogelijkheid om de openingstijden voor elke dag van de week te configureren, dankzij een gebruiksvriendelijke agenda. Er kunnen meerdere blokken per dag aangemaakt worden met behulp van een scherm voor snelle invoer. Het ondersteunen van meerdere blokken per dag is waardevol zodra een laad- of loslocatie gesloten is tijdens de lunch.

Wanneer taken gepland moeten worden in PTV Route Optimiser ST exporteert MendriX de openingstijden van een adres ook mee, zodat de planner de beschikking heeft over de daadwerkelijke aflevermogelijkheden voor een adres. Voordat MendriX daadwerkelijk exporteert maakt het een planvenster door het gewenste tijdsvenster van een taak en de openingstijden van het adres te combineren. Het resultaat is het meest betrouwbare tijdsvenster om mee te plannen.

In MendriX TMS is het daarnaast mogelijk om bij het maken van afspraaktijden, rekening te houden met de ingestelde openingstijden op een adres. Zo kunnen er nog betrouwbaardere tijdsvensters gecommuniceerd worden met zowel verzenders als ontvangers.

 

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Taken naar PTV RouteOptimiser ST exporteren via het MendriX TMS ritoverzicht

MendriX en PTV werken voortaan nog beter samen dankzij de verbeterde integratie tussen MendriX TMS en PTV Route Optimiser ST. Voortaan exporteert men naar PTV Route Optimiser ST vanuit het MendriX TMS ritoverzicht. Omdat er op dit overzicht gewerkt wordt met taken geeft dit de planner een hoge mate van controle over de te plannen werkzaamheden.

Zowel ongeplande als geplande taken kunnen geëxporteerd worden naar PTV Route Optimiser ST. Doordat afhalen en afleveren afzonderlijk geëxporteerd kunnen worden heeft de planning totale controle over het plannen van deeltrajecten. Ook ondersteund de nieuwe functionaliteit het werken vanuit één of meerdere depots.

Doordat ritten inclusief taken geëxporteerd kunnen worden, heeft de planner de mogelijkheid om vaste ritten in MendriX TMS te configureren en deze intact te houden in PTV Route Optimiser ST. Denk hierbij aan ritten met vaste afhalers.

In de komende periode zal MendriX de integratie met PTV Route Optimiser ST nog verder uitbreiden met waardevolle functionaliteiten. Houd onze release notes in de gaten voor nieuwe toevoegingen op dit gebied.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Gemaakte foto’s met Transics boordcomputer verwerken in MendriX TMS orderdossier

Voor vervoerders die gebruik maken van MendriX TMS in combinatie met de Transics boordcomputer, heeft MendriX de integratiemogelijkheden verbreed. Dankzij deze verbreding zullen foto’s gemaakt met deze boordcomputer, voortaan automatisch verwerkt worden in het MendriX TMS orderdossier. Op deze manier heeft de planner sneller inzicht in de POD’s, en kunnen deze direct gedeeld worden met opdrachtgevers of andere belanghebbenden via bijvoorbeeld e-mail of het World Link klantenportaal.

Foutloze orderinvoer via World Link door opdrachtgevers

Het kan voorkomen dat diensten direct gekoppeld zijn aan het vervoeren van specifieke verpakking. Zo kan het zijn dat de vervoerder niet wil dat een opdrachtgever een pallet probeert te versturen bij een service waarbij altijd een kleine bestelbus zonder laadklep ingezet wordt.

Het is voortaan mogelijk om de opdrachtgever te ondersteunen door de beschikbare verpakkingen te beperken per MendriX verkoopproduct. Hiermee kan voorkomen worden dat een opdrachtgever een verpakking kiest welke geen onderdeel is van de gekozen service.

Doordat de verpakkingen en producten op elkaar afgestemd kunnen worden, is orderinvoer via World Link voortaan waterdicht.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Taakgebonden afwijkingen automatisch doorbelasten aan opdrachtgevers

Opdrachtgevers automatisch een toeslag in rekening brengen zodra een levering afwijkend afgerond wordt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld verkeerde NAW gegevens vastgesteld door de chauffeur. De opdrachtgever automatisch een toeslag in rekening brengen voor elke extra leverpogingen die verricht moet worden?

Voortaan kan het artikeltype ‘TKN’ ingericht worden middels een filter op probleem- en/of taakstatus. Hierdoor kan MendriX automatisch vaststellen of er toeslagen toegepast moeten worden voor activiteiten op een adres in combinatie met geregistreerde problemen

 

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Opvragen van werkurenrapportages limiteren op historische datum

Middels diverse rapportages kan een vervoerder haar werknemer inzage geven in de afgeronde diensten. De afgeronde diensten worden ook gebruikt om de te betalen vergoedingen te berekenen op basis van de CAO, en inzichtelijk te maken via een rapport voor de werknemer. Dergelijke rapporten kunnen allemaal opgevraagd worden via een portaal. De werknemer heeft zo altijd inzage in de persoonlijke rapportages.

Dit opvragen kan over alle perioden en zo ver naar het verleden als de werknemer nodig acht. Doordat de regels van de CAO kunnen wijzigen, kan opgevraagde oude data op een verkeerde manier geïnterpreteerd worden. Voor de berekening gebruikt MendriX TMS namelijk de meest recent ingestelde CAO instellingen. Om te voorkomen dat er foutieve oude rapporten opgevraagd kunnen worden (oude data gemixt met nieuwe berekenmethoden), is het mogelijk om een maximale datum in het verleden in te stellen.

Werknemers kunnen dan geen rapporten opvragen over diensten die voor deze ingestelde datum liggen. Het blijft mogelijk om deze rapporten via het TMS uit te draaien.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Opdrachtgevers factureren en Excelbijlage meesturen

Via MendriX TMS verstuurd een vervoerder facturen in PDF formaat. Als bijlagen kunnen al bestanden uit het orderdossier toegevoegd worden. Denk hierbij aan foto’s gemaakt tijdens het lossen of scans van vrachtdocumentatie. Het kan voorkomen dat een opdrachtgever meer informatie wenst te ontvangen over de onderliggende orders die op de factuur staan.

De vervoerder kan naast de PDF-factuur nu ook een factuurrapport als Excelbijlage meesturen. Dankzij deze functionaliteit kan een opdrachtgever nog makkelijker voorzien worden van de onderliggende factuurdata. Dit kan nodig zijn voor verdere interne verwerking aan de kant van de opdrachtgever.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Betrouwbare ritplanning en -monitoring dankzij realtime voertuigposities

Tijdige communicatie tussen vervoerder en ontvanger is steeds belangrijker aan het worden. Dit komt mede doordat opdrachtgevers de customer journey van klanten naar een zo hoog mogelijk niveau willen tillen.

Zij kiezen dan ook voor vervoerders die een optimale customer journey kunnen faciliteren vanaf de overdracht van de zending naar de vervoerder tot en met de aflevering van de zending. Via MendriX TMS kan de vervoerder al op diverse momenten automatisch communiceren met behulp van e-mail- en/of smsberichten.

Denk hierbij aan het moment dat de zending is binnengekomen op depot, geladen is voor distributie of te laat dreigt te komen. Om binnen de last mile zo accuraat mogelijk te kunnen communiceren is het van belang dat de ritplanning en -monitoring live informatie van de lopende ritten tot haar beschikking heeft. Met behulp van MendriX Mobile en de laatste updates in de ETA Module, kan MendriX TMS voortaan gebruik maken van de laatst bekende positie om de verwachte aankomsttijd bij een ontvanger te monitoren.

De locatie van de chauffeur kan met behulp van de verstuurde posities direct getoond worden op de kaart. De planning heeft op deze manier inzicht in de locatie van de chauffeur ten opzichte van de rit welke hij op dat moment uitvoert. Door deze informatie te combineren met gevisualiseerde ongeplande laadtaken op de kaart, kan de planner gerichte beslissingen maken om bijvoorbeeld bij te laden.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Automatisch depottaken toevoegen op basis van gepland traject

Zodra zendingen over één of meerdere depots lopen, kan MendriX het voorhalen of de distributie automatisch laten lossen of laden op depot. Dit is met name handig op het moment dat zendingen in een rit opgehaald worden, maar op een ander depot afgeleverd moeten worden dan waar de rit van de chauffeur eindigt.

Deze functionaliteit voorkomt dat de planner moet nadenken in welke situaties er wel of geen laad- of lostaken op depot aangemaakt moeten worden.


Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Beschikbare capaciteit via Custom Link delen met externe applicaties

MendriX geeft de ontvanger van zendingen al de mogelijkheid om een gemaakte afspraak te wijzigen naar een moment welke de ontvanger beter uitkomt. De Track & Trace pagina welke in de Module World Link 2020 meegeleverd wordt, dient hiervoor gebruikt te worden.

Via de Module Capaciteitsbegrenzing kan in MendriX TMS de beschikbare capaciteit per verzorgingsgebied ingericht worden. De beschikbare capaciteit is vervolgens te ontsluiten zodat een opdrachtgever deze data kan gebruiken om de klant al in een vroeg stadium opties te geven. Via Custom Link kan zo de beschikbare capaciteit gedeeld worden met bijvoorbeeld een webshop of ander externe applicaties welke gebruikt worden om orders te maken bij de opdrachtgever. Zo kan de ontvanger al een keuze maken voor een aflevermoment voordat de order daadwerkelijk in MendriX TMS aangemaakt is. De opdrachtgever kan de ontvanger al mogelijkheden geven op basis van de beschikbaarheid van de vervoerder.

Zendingen identificeren op basis van de afgesproken barcode specificaties

Als een vervoerder onderdeel is van een logistieke keten kan het voorkomen dat zendingen voorzien moeten worden van een barcode volgens een specifieke methodiek. Denk hierbij aan SSCC waarbij er informatie in de barcode zelf zit opgesloten.

MendriX heeft voortaan de mogelijkheid om barcodereeksen te configureren welke als standaard gebruikt kunnen worden. Het was al mogelijk om reeksen te maken welke gekoppeld konden worden aan een externe vervoerder. Op deze manier kon voldaan worden aan de wensen van deze vervoerder. Denk hierbij aan een netwerk waar een vervoerder of verlader zendingen aanbiedt.

Voortaan is het mogelijk om alle barcodes te laten voldoen aan zelf gedefinieerde specificaties. Zo ondersteunen we een prefix, instelbaar aantal posities, het startnummer en een suffix. Daarnaast kan er ook een controlegetal ingesteld worden. Op dit moment bestaat de keuze uit controlegetallen op basis van rekenmethode Modulo7 en Modulo10.

 

 

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Registreren dat last-mile traject van zending gestart is

Het last-mile traject van een zending betreft de daadwerkelijke levering. Dit is voor de betrokken partijen het waardevolste moment binnen het traject. Over het algemeen start dit traject op een depot of overslaglocatie en eindigt bij de ontvanger.

Voor een vervoerder is het zijn kans om zich hier te onderscheiden van andere vervoerders. Om te zorgen dat dit traject zo probleemloos mogelijk verloopt, heeft de chauffeur voortaan de mogelijk om zendingen voor geladen te scannen voordat de last-mile rit gestart wordt.

Op deze manier weten alle betrokken partijen dat de zending onderweg is. Voor de chauffeur en de planning is dit de controle waarbij vastgesteld wordt dat de rit compleet is.

Klik op de schermafbeelding om te vergroten.

Wilt u vrijblijvend kennis maken met ons TMS of heeft u vragen over de nieuwste features?

Plan een gratis demo of afspraak in

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil mijzelf aanmelden voor*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Download MendriX Brochures

Meer weten over MendriX? Vul je naam + email in en download direct onze brochures.

Dank je wel! Je kan nu de brochures downloaden