In de CAO Beroepsgoederenvervoer 2024 is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de regeling omtrent ziekteverzuim. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij de eerste ziektedag – de zogenaamde ‘wachtdag’ – onbetaald bleef, wordt er nu vanaf de eerste ziektedag betaald. Deze aanpassing heeft impact op de manier waarop ziektedagen in je loonadministratie worden geregistreerd.

MendriX TMS is sinds het begin van dit jaar voorbereid op deze wijziging. Veel MendriX-gebruikers hebben inmiddels zelfstandig aanpassingen doorgevoerd waardoor hun uren correct worden geregistreerd. MendriX-gebruikers die dat nog niet hebben gedaan wijzen we hierbij graag nog een keer op deze verplichting. Door je uren correct te registreren voldoe je volledig aan de nieuwe normen van de CAO en voorkom je fouten in je loonadministratie.

Val je onder de CAO Beroepsgoederenvervoer? Check dan hier binnen 3 minuten of je je overuren registreert conform de CAO. Je weet daarna zeker of je werkt conform de nieuwste richtllijnen en voorkomt vervelende en tijdrovende hercalculaties achteraf.

Download MendriX Brochures

Meer weten over MendriX? Vul je naam + email in en download direct onze brochures.

Dank je wel! Je kan nu de brochures downloaden